Povezivanje preduzeća iz Republike Srpske sa privrednicima u Austriji

WIFI International (odjelјenje Privredne komore) iz Beča u saradnji sa Predstavništvom Republike Srpske u Austriji, Inovacionim centrom Banja Luka, Investiciono-razvojnom bankom Republike Srpske i Razvojnom agencijom Republike Srpske objavlјuje poziv za sva zainteresovana preduzeća da se prijave na projekat povezivanja preduzeća iz Republike Srpske sa privrednicima u Austriji.

Poslovno povezivanje je namjenjeno rukovodstvu i predstavnicima preduzeća koja su zainteresovana za uspostavlјanje poslovne saradnje sa preduzećima iz Austrije, a koja imaju interes sklapanja partnerskog odnosa i saradnje u slјedećim oblastima: izvoz, uvoz, zastupništvo, zajedničko ulaganje, itd.

Projekat povezivanja biće organizovan u Banja Luci i u Beču, Austriji, u dvije faze:

FAZA I

Pripremna obuka odabranih preduzeća iz Republike Srpske koja se sastoji od modula:

Modul 1. Obuka iz oblasti “Međunarodni – brend marketing, strateško planiranje i upravlјanje rizicima”. Modul se održava u Banjoj Luci od 26. do 28.03.2024 uživo u prostorijama ICBL, Dr. Mladena Stojanovića 4.

Modul 2. Obuka iz oblasti “Poslovne komunikacija i pregovaranje u kontekstu međunarodne saradnje”. Modul se održava u “online” formatu u periodu od 02. do 04.04.2024.

Završni test
Po završetku programa (poslije Modula) provešće se kratka provjera znanja u cilјu dobijanja WIFI sertifikata, koji ima karakter javne isprave i važnost u cijeloj EU. Završni test je predviđen online, 04.04.2024.

Cilј obuke je da se polaznicima prenesu znanja koja mogu doprinijeti efikasnijem nastupu prema preduzećima u Austriji.

FAZA II
Polaznici koji uspješno prođu obuku dobiće mogućnost da učestvuju na organizovanom studijskom putovanju u Austriju u periodu od 27. do 30.05.2024. tokom kog će Privredna komora Austrije u saradnji sa Predstavništvom Republike Srpske u Austriji organizovati poslovne susrete za sve učesnike programa.

Uslovi učešća:

  • Na obuku se mogu prijaviti sva zainteresovana pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj.
  • Jedno prijavlјeno pravno lice na program može poslati jednog predstavnika koji će pohađati obuku i učestvovati na poslovnim susretima u Austriji

Troškovi procesa:

Učesnici koji uspješno završe obuke i steknu pravo na odlazak u Austriju plaćaju dio kotizacije koja uklјučuje:

  • Boravak u Austriji,
  • Organizaciju poslovnih susreta,
  • Troškovi prevodioca i
  • Prevoz.

Troškove održavanja treniga, boravka u Austriji, organizaciju poslovnih susreta, prevodioce i prevoz najvećim dijelom pokriva WIFI International kao i Predstavništvo Republike Srpske u Austriji. Maksimalan broj učesnika iz jednog preduzeća je dva. Učesnici plaćaju kotizaciju u iznosu od 400,00 KM po osobi plus PDV.

Rok za prijave:
Krajnji rok za prijavu na program je 08.03.2024.

Prijave se dostavlјaju na imejl: pr@rep-srpska.at
Kontakt osobe: Mladen Filipović i Anđela Đurić
Tel. +43 1 512 126

Poziv možete preuzeti OVDJE.