Povezivanje obrazovnog sistema sa specifičnim sektorskim potrebama tržišta rada

U organizaciji programa „Prilika plus“ koji implementira Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a finansira Švajcarska vlada, u Banjoj Luci je u saradnji sa Ministarstvom prsvjete i kulture RS prošle sedmice održana panel diskusija o temi „Povezivanje obrazovnog sistema sa specifičnim sektorskim potrebama tržišta rada: Analiza potreba“.
Zajednički stav učesnika ovog skupa je da je neophodno stvoriti funkcionalnu i trajnu vezu između obrazovnih institucija i privrede kako bi proizvodna preduzeća na odgovarajući način i na vrijeme zadovoljila svoje potrebe za radnom snagom. Da bi se izgradila sistemska veza između privrede i obrazovanja neophodno je detaljno analizirati potrebe privrede za radnom snagom, što će poslužiti kao ishodište za naredne korake u procesu formalnog obrazovanja, kao i tokom izrade i realizacije obuke i stručnog osposobljavanja odraslih.
Prisutni su saglasni da bi nadležne institucije trebale pomoći privredi da stvori uslove za sprovođenje praktične nastave za učenike srednjih škola i tako uspostaviti dobru osnovu za stvaranje stručne radne snage.
U radu panel diskusije, osim predstavnika programa „Prilika plus“ i Ministarstva prosvjete i kulture RS, učestvovali su i poslodavci, visokoškolske ustanove, omladinske organizacije, sindikat i razvojne agencije.     
Pomoćnica za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Radmila Pejić rekla je da dosadašnja praksa i napori nisu doveli do punog usaglašavanja broja upisanih studenata na pojedinim studijskim grupama sa zahtjevima tržišta rada, te da će Ministarstvo uključiti predstavnike poslodavaca u izradu upisne politike.       
Svoje bogato iskustvo u radu sa procesom analize potreba tokom diskusije predstavili su i članovi projektnog tima agencije PREDA i Privredne komore RS. Voditelj programa „Prilika plus“ Nikola Dragović predstavio je u osnovnim crtama metodologiju analize potreba za specifičnim zanimanjima koju je program razvio tokom prve faze.
Ova panel diskusija je tek prva u nizu koji slijedi s ciljem da se otvori prostor za društveni dijalog o temi – kako organizovati proces stručnog osposobljavanja i usavršavanja nezaposlenih i srednjoškolske omladine, sa umanjenjem broja nezaposlenih kao krajnjim ishodom. Sljedeća diskusija održaće se u februaru.