Potpisani ugovori o sufinansiranju konsultantskih usluga

Za četiri firme iz Republike Srpske koje su ispunile uslove nedavno raspisanog javnog poziva, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća sufinansiraće konsultantske usluge. Riječ je o preduzećima “Prointer” i “Elas” iz Banjaluke, “Divos” iz Teslića, te “Art lajn” iz Dervente koja posluju u oblasti tekstila, metala i informacionih tehnologija, a trebaju im usluge uvođenja standarda, unapređenja upravljanja preduzećem, izrade strateškog poslovnog plana i obuke za rukovodioce.

Ugovore o sufinansiranju konsultantskih usluga sa predstavnicima preduzeća i konsultantima potpisao je danas u Banjoj Luci direktor Agencije Marinko Đukić.
– Agencija u okiru svojih redovnih aktivnosti raspisuje poziv za sufinansiranje konsultantskih usluga za mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj u maksimalnom iznosu do 3000KM. Na našem sajtu postoji ažurirana baza iz koje preduzeća mogu odabrati odgovarajućeg konsultanta. Na ovaj način doprinosimo razvoju preduzeća ali i razvoju konsultantskog tržišta u Republici Srpskoj – rekao je Đukić.
Direktor i vlasnik preduzeća “Divos” Budimir Smiljić rekao je da će konsultantske usluge koristiti s ciljem dobijanja ISOP sertifikata. 
On je dodao da je ovo preduzeće i izvozno orjentisano, te da strani partneri traže tu vrstu sertifikata.
Sufinansiranje konsultantskih usluga dio je aktivnosti koje Agencija provodi u okviru Evropske mreže preduzetništva.