Potpisan Sporazum o saradnji između RARS-a i Slovačke agencije za podršku razvoja investicija i ekonomije SARIO

U prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske 10.10.2008. godine održana je prezentacija aktivnosti i iskustava Ministarstva životne sredine Slovačke Republike i Državne agencije za podršku razvoja investicija i ekonomije Slovačke SARIO.

Ovom prilikom potpisan je Sporazum o saradnji između Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske i Slovačke agencije za podršku razvoja investicija i ekonomije SARIO.

Saradnja će se odnositi na:

  • korištenje trgovinskih i ekonomskih potencijala potpisnica, sa ciljem jačanja bilateralnih ekonomskih odnosa u oblasti izgradnje poslovnog okruženja;
  • podsticanje direktnih kontakata između slovačkih preduzetnika i preduzetnika iz RS u raznim ekonomskim područjima obezbjeđivanjem odgovarajućih kapaciteta za učešće javnih tijela i privatnog sektora na sajmovima i drugim manifestacijama u obje zemlje;
  • saradnju u organizaciji sajmova i drugih događaja u obje zemlje;
  • razmjenu informacija i podataka u vezi stanja na tržištu;
  • razvoj i produbljivanje saradnje malih i srednjih preduzeća;
  • iniciranje i saradnju u različitim drugim oblicima kao što su razmjena stručnjaka i tehničkog osoblja, trening, učešće na međunarodnim sajmovima i izložbama, projektima razvoja ekonomije i drugim mjerama koje se odnose na ekonomsku saradnju uključujući i saradnju na drugim tržištima.