Potpisan Sporazum o regionalnoj saradnji Republike Srpske i češke regije Hradec Kralove

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Igor Vidović i predsjednik regije Hradec Kralove Lubomir Franc potpisali su danas Sporazum o regionalnoj saradnji Republike Srpske i regije Hradec Kralove.

Zaključivanje Sporazuma doprinosi daljem učvršćivanju međusobne saradnje između institucija, organizacija i predstavnika privatnog sektora iz RS i ove regije, s ciljem unapređenja regionalne ekonomske saradnje, naučno-tehničke, kulturne i sportske saradnje.

Nosioci aktivnosti u pripremi operativnih dokumenata cjelokupnog koncepta regionalne ekonomske saradnje, prema usvojenoj platformi, su Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) i razvojna agencija regije Hradec Kralove.

Nakon potpisivanja Sporazuma, u cilju njegove dalje razrade i impleentacije, upriličen je sastanak ministra Vidovića i direktora RARS Slobodana Markovića, sa visokim zvaničnicima regije Hradec Kralove – predstavnicima Regionalne uprave, Regionalne razvojne agencije, Privredne komore, Tehnološkog centra i Univerziteta Hradec Kralove.