Potpisan Saporazum o saradnji sa MI-BOSPO

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Slobodan Marković i direktorica Mikrokreditne fondacije MI-BOSPO, Projekat mreža žena u biznisu, Nejira Nalić, potpisali su danas u Banjoj Luci Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji.
Sporazumom je definisana saradnja u okviru manifestacije „Globalna sedmica preduzetništva“ čiji je domaćin za BiH Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i aktivnosti na promociji ženskog preduzetništva i drugim projektima.