Potencijalnim preduzetnicima predstavljen akcelerator pilot program

U okviru projekta ACCELERATOR u prostorijama Inovacionog centra Banja Luka juče je održana prezentacija akcelerator pilot programa.
Pilot program jedna je od aktivnosti projekta koji je namijenjen  početnicima u poslovanju zasnovanom na inovaciji, znanju i novim tehnologijama sa potencijalom rasta, koji žele što prije da pronađu tržište za svoje proizvode/usluge.
Prezentacija je organizovana povodom objave Javnog poziva za učešće u akcelerator pilot programu i tom prilikom predstavljene su osnovne informacije o projektu ACCELERATOR, javni poziv, uslovi učešća, kao i podrška obezbjeđena ovim programom.
Na prezentaciji su učestvovali potencijalni preduzetnici, predstavnici Saveza inovatora RS i institucija na entitetskom i lokalnom nivou.
Poziv za učešće u akcelerator pilot programu otvoren  je do 25. marta 2018. godine.

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvuje u projektu ACCELERATOR – „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“, koji sufunansira Evropska unija iz sredstava ERFD i IPA fondova u okviru Dunavskog transnacionalnog programa.
Svrha projekta je olakšavanje pristupa sredstvima za finansiranje inovacija kroz poboljšavanje institucionalnih uslova i odgovarajućih instrumenata podrške za potrebe razvijanja usluga akceleracije, te uticaj na relevantne strateške okvire na regionalnom i programskom nivou.