Potencijalnim aplikantima predstavljene propozicije učešća u Programu prekogranične saradnje Srbija-BiH

Potencijalnim aplikantima iz BiH i Srbije za Drugi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – BiH na raspolaganju će biti 4.680.000 evra, od kojih se 2.790.000 odnosi na Srbiju, a 1.890.000 na BiH.
Ovaj poziv, koji traje od 5. septembra do 5. oktobra, raspisale su delegacije EU u Srbiji i BiH u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Srbije i Direkcijom za evropske integracije BiH za aplikante iz četiri okruga iz Srbije – Zlatiborskog, Mačvanskog, Kolubarskog i Sremskog i 67 opština u BiH.
Na posljednjoj od četiri informativne sesije o ovom pozivu, koja je danas održana u Istočnom Sarajevu, istaknuto je da aplikanti mogu da budu neprofitna pravna lica registrovana na teritoriji Srbije i BiH, a da će finansijski biti podržani projekti iz oblasti ekonomskog razvoja, zaštite životne sredine, socijalne kohezije, te projekti razmjene ljudi i ideja s ciljem unapređenja profesionalne i saradnje civilnog društva.
Program prekogranične saradnje Srbija – BiH realizuje se u okviru Instrumenta predpristupne pomoći /IPA/, Komponenta 2 – prekogranična saradnja čiji su ciljevi razvijanje saradnje u regiji i priprema zemlje kandidata i zemlje potencijalnog kandidata za buduće korištenje i upravljanje strukturnim fondovima EU.
Šef Odsjeka za programe prekogranične saradnje u Direkciji za evropske integracije BiH u Sektoru za koordinaciju programa pomoći EU, Nada Bojanić, rekla je da je cilj informativne sesije da se propozicije poziva približe potencijalnim aplikantima i poveća informisanost javnosti o ovim programima.
– Osnovni zahtjev u programima prekogranične saradnje jeste da bude uključen po jedan aplikant iz svake zemlje – naglasila je Bojanićeva i dodala da nije određen broj projekata, ali da postoje određeni limiti.
Izražavajući zadovoljstvo rezultatima prvog poziva, ona je navela da je odobreno i ugovoreno 18 od ukupno prijavljena 74 projekata koji su u fazi implementacije.
– U prvom pozivu je na raspolaganju bilo manje sredstava – oko 3.200.000 evra – istakla je Bojanićeva.
Prema njenim riječima, problem sa paketom IPA fondova za BiH za 2011. godinu nema nikakve veze sa programima prekogranične saradnje.
– Naša osnovna uloga je da približimo ove programe potencijalnim aplikantima i korisnicima, da objasnimo pravila i procedure i da pružimo podršku svima koji su zainteresovani da konkurišu za sredstva koja su na raspolaganju o oviru drugog poziva. Mi smo prva kontakt tačka ljudima sa terena iz područja koji ovaj program obuhvata – pojasnila je Ljiljana Ršumović, šef Zajedničkog tehničkog sekretarijata za Program prekogranične saradnje Srbija – BiH, čije su kancelarije u Užicu i Tuzli osnovale delegacije u Srbiji i BiH.
Ona je ponovila da na poziv mogu konkurisati neprofitne organizacije sa teritorije Srbije i BiH koje naprave zajednički projekat sa dva budžeta za bespovratna sredstva od 20.000 do 400.000 evra.
– U drugom pozivu biće finansirane aktivnosti koje su neprofitne i koje se odnose na razvoj preduzetništva, ekonomije, socijalne politike, socijalne kohezije, turizma, ekologije i manji projekti koji se odnose na povezivanje ljudi u smislu kulture, sporta, muzike, te raznorazni festivali – navela je Ršumovićeva.
Prema njenim riječima, ovim se žele ohrabriti institucije iz Srbije da pronađu partnera u nekoj instituciji u BiH da pripreme zajednički projekat po pravilima EU i sa njim konkurišu za sredstva.
– Suština prekogranične saradnje jeste da granica ne bude tačka razdvajanja nego spajanja i da obnovimo veze i institucije koje zajednički sarađuju. Ako neki projekat bude finansiran institucije koje u njemu učestvuju obavezne su da zajedno sarađuju na njegovoj realizaciji od šest mjeseci do dvije godine – pojasnila je Ršumovićeva.
Napominjući da aplikant iz BiH potpisuje ugovor sa Delegacijom EU u BiH, a iz Srbije sa Delegacijom EU u Srbiji, ona očekuje da će u ovom pozivu biti odobreno mnogo više projekata nego u prvom pozivu.
Prethodno su informativne sesije održane u Šapcu i Užicu u Srbiji, te Lukavcu u BiH. (SRNA)