Postinvesticiona podrška

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, uz pomoć Međunarodne finansijske korporacije koja je članica Grupacije Svjetske banke, počelo je realizaciju programa postinvesticione podrške investitorima u Republici Srpskoj.
Program predstavlja prvu sveobuhvatnu aktivnost s ciljem motivacije postojećih investitora u Republici Srpskoj iz strateških izabranih sektora na reinvestiranje i poboljšanje veza s lokalnom privredom. Održavanjem odnosa sa postojećim investitorima i pružanjem podrške za osiguranje rasta i razvoja njihovih kompanija ostvaruje se maksimalan doprinos lokalnom ekonomskom razvoju.

Primarni ciljevi projekta postinvesticione podrške investitorima je da se obezbijedi što jednostavniji i efikasniji početak poslovanja investitora, zadržavanje postojećih, da se olakša i pomogne investitorima prilikom novih ulaganja, kompanijama u identifikaciji prilika za širenje i nove investicije putem novih djelatnosti.

Aktivnosti bi se realizovale putem saradničke mreže koja predstavlja neophodan mehanizam za rad sa postojećim investitorima, imajući u vidu neophodnost saradnje organa svih nivoa vlasti na rješavanju prepreka s kojima se u svom poslovanju susreću investitori. Njihov zadatak je stvaranje uslova za nova ulaganja i nove proizvodne linije od onog momenta kada investitori, odabirom konkretne lokacije za svoje poslovanje, postaju dio lokalne zajednice.

Od ključnog je značaja da institucije na lokalnom i republičkom nivou podrže postojeće investitore u njihovoj namjeri da prošire poslovanje, s ciljem pomoći održivom ekonomskom razvoju lokalne zajednice.