Radna snaga

Pregled broja nezaposlenih lica u Republici Srpskoj do V stepena stručne spreme, po strukama i filijalama na dan 31.12.2021.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Pregled broja nezaposlenih lica u Republici Srpskoj sa fakultetskim obrazovanjem, po strukama i
filijalama na dan 31.12.2021.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske                                    

Molimo kontaktirajte nas

LOGO eng PRAVI

invest@rars-msp.org
Telefon: +387 51 222 120