Poreski sistem

Poreski sistem u Republici Srpskoj

U Bosni i Hercegovini/Republici Srpskoj postoje dvije osnovne vrste poreza:
1. Direktni porezi.
2. Indirektni porezi.

Direktni porezi oporezuju direktno prihod, dohodak ili imovinu iz kojih se plaćaju, dakle sam izvor.
Indirektni porezi su oni porezi koji se plaćaju prilikom trošenja prihoda i dohotka.
Njima se za razliku od direktnih poreza, oporezuje promet odnosno trošenje dobara, tako da oni ne oporezuju neposredni izvor iz kojeg se plaćaju.

DIREKTNI POREZI
• Porez na dohodak
• Porez na dobit
• Porez na nepokretnost

Molimo kontaktirajte nas

LOGO eng PRAVI

invest@rars-msp.org
Telefon: +387 51 222 120

Porez na dohodak u Evropi,  januar 2022.

Neoporezivi dio dohotka u Republici Srpskoj iznosi 1000,00 KM.

Porez na dobit u Evropi, januar 2022.

Porez na nepokretnosti

Republika Srpska – 0,10% na nekretnine u kojima se obavlja proizvodna aktivnost. Poreska osnovica za obračun poreza na nepokretnost je procijenjena tržišna vrijednost.

INDIREKTNI POREZI

• Porez na dodatu vrijednost
• Takse
• Akcize
• Carine

PDV stopa u Evropi, januar 2022.

Umanjena stopa PDV-a postoji u pojedinim državama za određene proizvode.

AKCIZE predstavljaju poseban oblik poreza na promet kojim se, za razliku od PDV-a oporezuje promet manjeg broja tačno određenih proizvoda.

Predmet oporezivanja kod akciza je promet:
a) Derivata nafte;
b) Duvanskih prerađevina;
v) Bezalkoholnih pića;
g) Alkohola i alkoholnih pića;
d) Piva i vina;
đ) Kafe.

CARINA je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko područje Bosne i Hercegovine.

VAŽEĆI TRGOVINSKI SPORAZUMI

SSP

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine, odobren je besplatan izvoz za gotovo svu robu na tržištima EU koja ispunjava standarde, dok se istovremeno tržište BiH postepeno otvara za robu iz EU u skladu sa dinamikom dogovorenom aneksima i protokolima koji pripadaju dijelu ovog Sporazuma. SSP je Evropskoj uniji odobrio nultu carinsku stopu za industrijske i poljoprivredne proizvode izuzev: mlade govedine, šećera, ribe i ribarskih proizvoda.

EFTA

Evropsko udruženje za slobodnu trgovinu (EFTA) je udruženje koje objedinjuje tržišta Švajcarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna u oblasti trgovine, a osnovano je radi pružanja okvira za liberalizaciju trgovine roba među svojim članicama. Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu EFTA stupio je na snagu 1. januara 2015. godine i ukida sve carine na industrijske i prerađene poljoprivredne proizvode i ribu porijeklom iz BiH.

CEFTA 2006

Sporazum o izmjeni i pristupu Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) potpisan je 19. decembra 2006. godine u Bukureštu.

Potpisivanjem CEFTA 2006, strane su izrazile posvećenost poboljšanju trgovinske i investicione politike zemalja jugoistočne Evrope. Njime se uspostavlja zona slobodne trgovine u skladu sa odredbama ovog sporazuma i pravilima i procedurama Svetske trgovinske organizacije.