Položaj stranih ulagača u Republici Srpskoj

Položaj stranih ulagača u Republici Srpskoj regulisan je i zaštićen kako Ustavom kao najvišim pravnim aktom, tako i Zakonom o stranim ulaganjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 21/18) i Zakonom o politici direktnih stranih ulaganja BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 17/98, 13/03, 48/10 i 22/15).

Ustavom Republike Srpske utvrđeno je da svojinska i druga prava stranog ulagača stečena na osnovu uloženog kapitala ne mogu se ograničiti ili oduzeti zakonom ili drugim propisom. Stranom ulagaču se jamči iznošenje dobiti i uloženog kapitala iz Republike Srpske. Kada to nalaže opšti društveni interes, Zakonom se može izuzetno utvrditi u kojim djelatnostima ili područjima strano lice ne može osnovati vlastito preduzeće.

Gore navedenim Zakonima stranim investitorima je priznat nacionalni tretman, odnosno oni imaju ista prava kao i domaći državlјani. Bosna i Hercegovina i entiteti ne smiju vršiti diskriminaciju stranog investitora na bilo kojoj osnovi.

Imovina stranih investitora ne može biti predmet nacionalizacije i eksproprijacije, osim ako se utvrdi javni  interes, a onda stranim investitorima pripada primjerena naknada.

Prava i povlastice koje investitori uživaju na osnovu zakona ne mogu se ukinuti ili poništiti stupanjem na snagu naknadno donesenih zakona i podzakonskih akata. Ukoliko su novi zakoni povolјniji, strani investitori imaju pravo da biraju koji će zakon biti mjerodavan za njihovo ulaganje.

Molimo kontaktirajte nas:

LOGO eng PRAVI

invest@rars-msp.org
Telefon: +387 51 222 120