Podsticaji

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske preuzela je vodeću ulogu u podsticanju investicija i razvoja u Republici Srpskoj. Potencijalnim korisnicima na raspolaganju su kreditne linije sa najpovolјnijim uslovima na domaćem finansijskom tržištu: Krediti za početne poslovne aktivnosti, Krediti za mikrobiznis u polјoprivredi, Krediti za preduzetnike i preduzeća, Krediti za mala i srednja preduzeća (MSP) iz sredstava Evropske investicione banke (EIB) i Krediti za polјoprivredu.

http://www.irbrs.org/azuro3/a3/

 

Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske

Subvencije Zavoda za zapošlјavanje RS ogleda se u različitim vidovima podsticaja za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju i pobolјšanje mobilnosti radne snage. http://www.zzzrs.net/index.php/

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Novčani podsticaji namjenjeni razvoju polјoprivrede i sela u Republici Srpskoj ogledaju se u podršci tekućoj proizvodnji, podršci kapitalnim investicijama, podršci ruralnom razvoju i ostalim mjerama podrške. Podsticaji se ostvaruju posredstvom Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske prema jasno utvrđenim kriterijumima i pravilnicima. https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Pages/default.aspx

Molimo kontaktirajte nas

LOGO eng PRAVI

invest@rars-msp.org
Telefon: +387 51 222 120