Infrastruktura

Saobraćajna infrastruktura u Republici Srpskoj sastoji se od putne mreže u Republici Srpskoj (106 km autoputa, preko 4200 magistralnih i regionalnih puteva i preko 6000 lokalnih puteva) i mreže želјezničkih pruga (želјeznička mreža obuhvata oko 425 km pruga i 90% želјezničke mreže je elektrificirano na 25 Kv.), luke u Šamcu, pristaništa u Brodu, te aerodroma u Banjoj Luci.

Mreža puteva u Republici Srpskoj

Želјeznička mreža u Republici Srpskoj

Aerodrom Banja Luka (IATA: BNX, ICAO: LQBK), jedini je aerodrom u Republici Srpskoj koji je otvoren za međunarodni transport, i drugi po veličini aerodrom u Bosni i Hercegovini.

Fiksnu telekomunikacionu uslugu uglavnom pruža „Telekom Srpske“, a tri provajdera mobilnih telekomunikacija („M-tel“, „BH Telekom“ i „Eronet“) pružaju usluge na cijeloj teritoriji Republike Srpske.

Poštanski operater „Pošta Srpske“ je javni poštanski operater i pruža univerzalne poštanske usluge na cijeloj teritoriji Republike Srpske.

Energetski objekti Republike Srpske imaju ukupnu instaliranu snagu od 1,744 MW. Postojeće elektrane proizvode oko 7.000 GWh električne energije godišnje, a za podmirivanje domaće potrošnje potrebno je oko 3.500 GWh godišnje. Operator distributivnog sistema (ODS) odgovoran je za davanje odobrenja za povezivanje na distributivnu mrežu. U Republici Srpskoj trenutno postoji pet kompanija koje imaju dozvolu za obavlјanje poslova operatora distributivnog sistema i svaka od njih posluje u okviru svojih distributivnih područja:
1) MH ERS ZP Elektro Doboj a.d. Doboj
2) MH ERS ZEDP Elektro-Bijelјina a.d. Bijelјina
3) MH ERS ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka
4) MH ERS ZP Elektrodistribucija a.d. Pale
5) MH ERS Trebinje ZP Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje.

Granični prelazi za međunarodni drumski prevoz putnika i robe (Stara Gradiška – Gradiška i Nova Sela – Bijača) predmet su inspekcijske kontrole u skladu sa zakonodavstvom država potpisnica ugovora o ulasku u Evropsku uniju.

Granični prelazi za međunarodni drumski saobraćaj putnika i robe, kao i za promet voća i povrća predmet su kontrole usklađenosti sa tržišnim standardima i uspostavlјenim standardima zdravstvene bezbjednosti robe koja ulazi u Evropsku uniju: Županja – Orašje , Ličko Petrovo Selo – Izačić, Vinjani Donji – Gorica, Gornji Brgat – Ivanjica.

Ostali granični prelazi za međunarodni prevoz putnika i robe:
(I) Granični prelazi za drumski saobraćaj: Gunja – Brčko, Slavonski Šamac – Šamac, Slavonski Brod – Brod, Jasenovac – Gradina, Maijevac-Velika Kladuša, Strmica – Strmica, Kamensko – Kamensko, Vinjani Gornji – Osoje, Klek-Neum, Zaton Doli – Neum II

(II) Granični prelazi za željeznički saobraćaj: Drenovci – Brčko, Slavonski Šamac – Šamac, Volinja – Dobrlјin, Ličko Dugo Polјe – Martin Brod, Metković-Čaplјina.

Granični prelazi

Granični prelazi za međunarodni drumski saobraćaj putnika su: Hrvatska Kostajnica – Kostajnica, Dvor – Novi Grad, Užlјebić – Ripač, Aržano – Prisika, Orah – Orahovlјe, Mali Prolog – Crveni Grm, Prud – Zvirići, Metković – Dolјani, Čepikuće – Trebimlјa.

Molimo kontaktirajte nas

LOGO eng PRAVI

invest@rars-msp.org
Telefon: +387 51 222 120