Građevinske dozvole

Kako pribaviti dozvole u jedinicama
lokalne samouprave?

Tabela u nastavku prikazuje neke od osnovnih koraka koje je potrebno preduzeti u procesu dobijanja dozvola u jedinicama lokalne samouprave.

1 Realizacija ovog koraka zavisi od lokacije objekta, postojanja sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja, namjene objekta, vrste i veličine objekta i drugo.

2 Spisak licenciranih pravnih lica iz oblasti građenja i prostornog planiranja, te oblasti zaštite životne sredine možete pronaći OVDJE

MGR – Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

RUGIPP – Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske

Licencirano pravno lice – licencirano pravno lice iz oblasti građenja i prostornog planiranja, te oblasti zaštite životne sredine 

Ovlaštena geodetska organizacija – ovlaštena geodetska organizacija za obavlјanje geodetskih poslova 

Pravna lica nadležna za različite oblasti – pravna lica nadležna za snabdijevanje vodom, električnom energijom, telekomunikacijama, toplotnom energijom, putni i želјeznički saobraćaj, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslјeđa Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova i drugo.

 

 

Molimo kontaktirajte nas

LOGO eng PRAVI

invest@rars-msp.org
Telefon: +387 51 222 120