Poslovni susreti važan mehanizam podrške MSP

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić predstavio je danas u Tesliću na poslovnim susretima slovenačkih i bh firmi aktivnosti Agencije koje su usmjerene na direktnu podršku poslovnim subjektima u Republici Srpskoj.
Poslovne susrete organizovala je Agencija za razvoj opštine Tešanj u saradnji sa RAŽ Žepče, Opštinom Teslić i Udruženjem privrednika „Biznis centar“ Tešanj.
Direktor se ovom prilikom posebno osvrnuo na aktivnosti koje Agencija provodi u okviru Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske naglasivši da su poslovni susreti prepoznati kao jedan od važnih mehanizama uz pomoć kojih preduzeća i preduzetnici šire mrežu poslovnih kontakata i pronalaze poslovne partnere na međunarodnom tržištu.
– U proteklom periodu Agencija je organizovala ili je bila suorganizator većeg broja poslovnih susreta u Republici Srpskoj, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Rusiji i drugim zemljama na kojima je učestvovalo nekoliko stotina domaćih preduzeća – istakao je Đukić.
On je govorio i o drugim vidovima podrške kao što je konsultantska podrška, pronalaženje adekvatne radne snage, podrška inovativnim idejama i kompanijama isl.