Poslovni susreti u okviru Foruma DIGIT 2019

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj, poziva zainteresovane poslovne subjekte da učestvuju na Međunarodnim poslovnim susretima u okviru Foruma DIGIT 2019, koji će se održati 9. maja 2019. godine u Kragujevcu. Događaj organizuje IKT klaster Centralne Srbije, Njemačka organizacija za razvojnu saradnju, Razvojna agencije Srbije, a Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća je jedan od koorganizatora.

Međusektorski događaj pod nazivom „Digitalno transformisani lanci snabdijevanja – Uticaj i mogućnosti za dobavljače iz Srbije i IT pružaoce usluga – DIGIT 2019“ ima za cilj povezivanje preduzeća iz sektora metala i IT tehnologija. Glavna tema događaja je u vezi sa digitalnom transformacijom lanaca snabdijevanja i modelima saradnje koji mogu biti uspostavljeni, ka potencijalnoj uspješnoj saradnji između industrija, sa ciljem primjene procesa digitalne transformacije u tradicionalnim sektorima.

Događaj se odnosi na sljedeće oblasti:

Digitalna transformacija;

Industrija 4.0;

Menadžment lanaca snabdijevanja;

Saradnja između industrija.

Registracija za događaj je obavezna putem sljedećeg linka digit2019.talkb2b.net.

Kontakt osobe u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća:

Dejan Šešlija, tel.: 066/714-313, imejl: dejan.seslija@rars-msp.org;

Aleksandar Vuković, tel.: 051/222-152, imejl: aleksandar.vukovic@rars-msp.org

Sanja Radulović, tel.: 051/222-157, imejl: sanja.radulovic@rars-msp.org;