Poslovni susreti u okviru 4. Foruma o Strategiji EU za Jadranski i Jonski region

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj, poziva sve zainteresovane poslovne subjekte da učestvuju na Međunarodnim poslovnim susretima – EUSAIR 2019 koji će se održati u okviru Četvrtog Foruma o Strategiji EU za Jadranski i Jonski region  (engl. EU Strategy for the Adriatic and Ionian RegionEUSAIR). Četvrti Forum o Strategiji EU za Jadranski i Jonski region, zajednički je organizovan od strane Evropske Komisije i Republike Crne Gore, uz podršku EUSAIR Facility Point i biće održan u Budvi (Crna Gora), 07. i 08. maja 2019. godine.

Tokom prvog dana Foruma, 07. maja 2019. godine, Evropska mreža preduzetništva organizuje poslovne susrete za organizacije i mala i srednja preduzeća iz Jadranskog i Jonskog regiona.

Poslovni susreti biće fokusirani na sljedeće oblasti:

  • Održivi turizam;
  • Povezivanje regiona;
  • Kvalitet životne sredine;
  • Plavi rast;

Registracija, kao i  više informacija u vezi sa događajem, dostupni su na službenoj internet stranici događaja: http://eusair2019.talkb2b.net/, a krajnji rok za registraciju

je 3. maj 2019. godine.

Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju.

Kontakt osobe u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske su:

Dejan Šešlija, tel.: 066/714-313, imejl: dejan.seslija@rars-msp.org;

Aleksandar Vuković, tel.: 051/222-152, imejl: aleksandar.vukovic@rars-msp.org;

Sanja Radulovuić, tel.: 051/222-157, imejl: sanja.radulovic@rars-msp.org.