Poslovni susreti u oblasti poljoprivrede i stočarstva

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj i Evropska mreža preduzetništva Turske, pozivaju sve zainteresovane poslovne subjekte u oblasti poljoprivrede i stočarstva da učestvuju na poslovnim susretima koji se održavaju u Turskom gradu Samsun 27. i 28. septembra 2018. godine.
Poslovni susreti odnose se na sljedeće oblasti:

  • Poljoprivreda              
  • Stočarstvo
  • Tehnologija

Učešće na poslovnim susretima je besplatno, a zainteresovani poslovni subjekti treba da popune i pošalju obrazac za registraciju  najkasnije do 13.09.2018. godine
Obrazac za registraciju dostupan je na sljedećem linku: http://www.samsuntso.org.tr/e-form?formId=1&lang=en
Za sva prijavljena preduzeća iz Republike Srpske obezbjeđen je besplatan smještaj.
Kontakt osobe u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske su:
Aleksandar Vuković, tel.: 051/222-152, imejl: aleksandar.vukovic@rars-msp.org;
Dejan Šešlija, tel.: 066/714-313, imejl: dejan.seslija@rars-msp.org;
Sanja Radulovuić, tel.: 051/222-157, imejl: sanja.radulovic@rars-msp.org.