Poslovni subjekti učili kako da zaštite intelektualno vlasništvo u skladu sa EU standardima

Republička  agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj, organizovala je juče u Banjoj Luci radionicu o temi „Zaštita intelektualnog vlasništva u skladu sa EU standardima kao element i preduslov podsticajnog poslovnog okruženja“. 
Učesnici radionice upoznali su se sa mogućnostima raspolaganja intelektualnim vlasništvom u području istraživanja, obrazovanja i inovacija.
Poslovni subjekti i ostale institucije pokazali su veliko interesovanje za mehanizam zaštite, te su kroz konsultacije jedan na jedan sa predavačem mogli detaljnije da se informišu o svim pitanjima iz ove oblasti u vezi sa njihovim proizvodima ili uslugama.
Predavač na radionici bio je prof. dr Ivan Štefanić ambasador za zaštitu intelektualne svojine  u okviru Evropske mreže preduzetništva.