Poslovna podrška za preduzeća iz BiH

PUM (holandski program saradnje) obezbjeđuje eksperte za kompanije i institucije iz BiH. Eksperti se angažuju u prosjeku između jedne i dvije sedmice. Biraju se na osnovu zahtjeva BiH partnera, i po pravilu imaju značajno iskustvo i reference u oblasti radi koje dolaze. 
Troškove putovanja eksperata snosi holandska Vlade, a BiH partner pokriva trošak transporta u BiH, smještaj i hranu.
Ukoliko eksperti procjene da je potreban i moguć kontakt sa holandskim partnerom, program omogućava organizaciju i pokriće troškova posjete Holandiji. Po potrebi organizuju se i seminari i treninzi u BiH i Holandiji. 
Više informacija možete pronaći na www.pum.nl ili putem mejla vesna.luburic@pum.nl.