Poslovne zone

Poslovna zona je oblik preduzetničke infrastrukture koji predstavlja građevinski uređen i komunalno opremljen prostor, namijenjen da ga usklađeno i planski koristi veći broj privrednih subjekata koji obavljaju privrednu djelatnost.

Osnovne prednosti poslovanja unutar zone su:

 • Sve potrebne aktivnosti u vezi sa poslovnim prostorom, gradnjom, dozvolama, priključcima i komunalnom infrastrukturom, preuzima uprava zone
 • Olakšano pronalaženje poslovnih partnerstava, veća koncentracija poslovnih subjekata pruža mogućnost saradnje i udruživanja
 • Značajno olakšanje pitanja logistike
 • Značajno povoljnije cijene zemljišta i smanjenje investicionih troškova u cjelini
 • Lakša komunikacija sa bankama i prihvatljivost kolaterala u slučaju dizanja kredita
 • Dostupnost raznih servisa koji se nude u zonama, a bili bi preskupi da se pojedinačno organizuju

Uspostavljanje poslovne zone gotovo je u potpunosti nadležnost lokalne samouprave koja treba da procijeni svoju poziciju, projektuje svoj razvojni put i preduzme određene korake u skladu sa strateškim dokumentima sa višeg nivoa, te odluči koje će od instrumenata podrške razvoju uspostaviti. Ukoliko je to poslovna zona, onda je potrebno preduzeti sljedeće korake:

 1. Identifikovati potrebu za uspostavljanjem zone
 2. Donijeti odluke o izvršenju pripremnih radnji
 3. Izraditi predinvesticionu studiju za potencijalne lokacije i pripremnu analizu privrednog stanja, potencijalnih lokacija i njihovih preduslova u odnosu na zone u okruženje (konkurenciju)
 4. Donijeti odluku o osnivanju
 5. Planirati i identifikovati izvore finansiranja
 6. Regulisati imovinsko-pravne odnose i vlasništvo nad zemljištem
 7. Izraditi regulacione planove
 8. Izraditi tehničku dokumentaciju, projekte i predračunske vrijednosti investicije
 9. Izraditi studiju izvodljivosti za konkretnu lokaciju
 10. Urediti prostor i izgraditi infrastrukturu
 11. Nadležna tijela treba da donesu odluke o uslovima ulaska i korištenja prostora u zoni
 12. Vršiti promociju i popunjavati zonu

Poslovna zona Aleksandrovac

 Laktaši
Ukupna površina zone: 28.50 ha
Raspoloživa površina zone: 8.50 ha
Cijena zemljišta u slučaju prodaje parcele: 6.00 КМ/m2
  Saobraćajnica     Električna energija     Vodovod

Opština Laktaši nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Udaljena je 25 km od granice sa Republikom Hrvatskom, odnosno EU.

Lipova greda

 Kozarska Dubica
Ukupna površina zone: 69.00 ha
Raspoloživa površina zone: 21.00 ha
Cijena zemljišta u slučaju prodaje parcele: 9.00 КМ/m2
  Saobraćajnica     Električna energija     Vodovod     Kanalizacija

Nova Topola

 Gradiška
Ukupna površina zone: 66.40 ha
Raspoloživa površina zone: 37.70 ha
Cijena zemljišta u slučaju prodaje parcele: 1.00 - 80.00 КМ/m2
  Saobraćajnica     Električna energija     Vodovod

Poslovna zona Banjaluka

 Banja Luka
Ukupna površina zone: 42.12 ha
Raspoloživa površina zone: 12.00 ha
Cijena zemljišta u slučaju prodaje parcele: //
  Saobraćajnica     Električna energija     Vodovod     Kanalizacija

Banja Luka je prepoznatljiv centar u regionalnom okruženju i ujedno moderan evropski grad utemeljen na ljudskim pravima, u kojem građani i posjetioci imaju jednake mogućnosti da aktivno učestvuju u njegovom životu i u kojem mladi imaju istaknuto mjesto.

Lanara

 Teslić
Ukupna površina zone: 9.75 ha
Raspoloživa površina zone: 6.00 ha
Cijena zemljišta u slučaju prodaje parcele: 22.5 КМ/m2
  Saobraćajnica     Električna energija     Vodovod     Kanalizacija

Opština Teslić nalazi se u ekonomski dinamičnom sjevernom dijelu centralnog područja Bosne i Hercegovine, na područiju entiteta Republika Srpska. Geografski, Teslić se nalazi u dolini rijeke Usore i okružen je šumovitim brdima i planinama Borja, Očauš, Trogir i Vlašić.

Industrijska zona 3

 Bijeljina
Ukupna površina zone: 22.00 ha
Raspoloživa površina zone: 5.46 ha
Cijena zemljišta u slučaju prodaje parcele: 20.00 КМ/m2
  Saobraćajnica     Električna energija     Vodovod

Bijeljina je urbano naselje i istoimena jedinica lokalne samouprave sa statusom Grada u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske i BiH. Površina teritorije Grada iznosi 734km² i obuhvata sembersku ravnicu koja na jugu prelazi u blago pobrđe Majevice. Grad Bijeljina se nalazi na ušću Drine u Savu i ove dvije rijeke predstavljaju sjevernu i istočnu granic...

Industrijska zona Derventa i Servisno–komunalni centar

 Derventa
Ukupna površina zone: 128.50 ha
Raspoloživa površina zone: 8.20 ha
Cijena zemljišta u slučaju prodaje parcele: 10.00 КМ/m2
  Saobraćajnica     Električna energija     Водовод     Vodovod

Na osnovu nodalno-funkcionalne regionalizacije RS, opština pripada Dobojsko-bijeljinskoj regiji, a na osnovu nodalno-funkcionalne regionalizacije BiH pripada regiji Sjeveroistočna Bosna.

Poslovna zona Sitneši

 Srbac
Ukupna površina zone: 60.50 ha
Raspoloživa površina zone: 14.00 ha
Cijena zemljišta u slučaju prodaje parcele: 0,70 КМ/m2
  Saobraćajnica     Električna energija     Vodovod

Opština Srbac smještena je na krajnjem sjeveru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Poslovna zona Crnaja

 Srbac
Ukupna površina zone: 32.00 ha
Raspoloživa površina zone: 12.00 ha
Cijena zemljišta u slučaju prodaje parcele: 0,70 КМ/m2
  Saobraćajnica     Električna energija     Vodovod     Telekomunikacioni vodovi

Opština Srbac smještena je na krajnjem sjeveru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Sa sjevera, rijekom Savom graniči sa Republikom Hrvatskom u dužini od 42 km. Sa zapada graniči sa opštinom Gradiška, sa jugozapada sa opštinom Laktaši, sa juga opštinom Prnjavor i sa istoka sa opštinom Derventa. Opštinu Srbac čini 39 naselja ukupne površine 453 km²...

Industrijska zona Celpak

 Prijedor
Ukupna površina zone: 10.20 ha
Raspoloživa površina zone: 8.80 ha
Cijena zemljišta u slučaju prodaje parcele: 10.00 КМ/m2
  Saobraćajnica     Električna energija

Poslovna zona Volujac

 Trebinje
Ukupna površina zone: 85.00 ha
Raspoloživa površina zone: 0.00 ha
Cijena zemljišta u slučaju prodaje parcele: 6.00 КМ/m2
  Saobraćajnica     Električna energija     Vodovod

Poslovna zona Ramići

 Banja Luka
Ukupna površina zone: 24.00 ha
Raspoloživa površina zone: 11.00 ha
Cijena zemljišta u slučaju prodaje parcele: 25.25 КМ/m2
  Saobraćajnica     Električna energija     Vodovod     Kanalizacija