Klasteri

Klaster je oblik preduzetničke infrastrukture koju na jednom geografskom području čine međusobno povezani privredni subjekti koji posluju u istim, srodnim ili različitim djelatnostima i sa njima povezani specijalizovani dobavljači, pružaoci usluga, obrazovne i naučnoistraživačke institucije, agencije i drugi.

Ovaj instrument preduzetničke infrastrukture je takozvani „soft“ instrument, odnosno ne podrazumijeva obavezno ulaganje u infrastrukturu u vidu objekata, kancelarijskog i/ili proizvodnog tipa, već organizovanje i ugovorno povezivanje preduzeća, institucija i organizacija koje učestvuju u lancu vrijednosti jednog proizvoda, ili grupe proizvoda, radi povećanja konkurentnosti, obima proizvodnje, poboljšanja kvaliteta, ili smanjenja troškova.

Klasteri sami po sebi mogu biti formalni i neformalni. Mogu biti trajni ili jednokratni (konzorciji za dobijanje poslova). Takođe, mogu biti lokalni, regionalni, nacionalni, ili internacionalni u smislu porijekla i lokacije članova.

PREDNOSTI UDRUŽIVANjA U KLASTER

 • Smanjenje utroška vremena i sredstava za pronalaženje kupaca
 • Optimiziranje utroška vlastitih resursa u funkciji povećanja konkurentnosti i profitabilnosti
 • Jačanje promotivne funkcije uz istovremeno smanjivanje troškova istih
 • Značajno smanjenje utroška vremena i resursa za pregovaranje i tehnička pitanja u vezi sa osvajanjem novih tržišta, novih kupaca ili definisanja uslova saradnje sa ostalim partnerima unutar i/ili izvan klastera
 • Podjela troškova i značajne uštede u troškovima poslovanja
 • Povećanje iskorištenosti kapaciteta i uža specijalizacija u vezi sa zajedničkim proizvodima
 • Profitna, odnosno komercijalna privredna društva, odnosno poslovna udruženja, preduzeća ili konzorciji koji formalizuju uspostavljanje „novog“ pravnog lica od strane preduzeća iz reda osnivača, a kasnije i pridruženih članova. Ostvareni profit iz komercijalne djelatnosti klastera dijeli se u skladu sa osnivačkim pravima, ili ugovorima koja preduzeća potpisuju.
 • Neprofitna, odnosno formalno registrovana kao udruženja ili fondacije, koji djeluju u ime i za račun osnivača i članova. Eventualno ostvareni profit mogu koristiti samo i isključivo za unapređenje vlastitih aktivnosti i povećanje efikasnosti rada klastera kao udruženja. Osnivači i članovi nemaju pravo povlačiti ostvareni profit iz udruženja, ali suvereno upravljaju namjenom i upotrebom sredstava.
  1. Usaglašavanje interesa pojedinih subjekata u lancu vrijednosti, pri čemu se jasno moraju definisati pojedinačni interesi svakog eventualnog učesnika, kao i presjek najmanjih zajedničkih ciljeva i interesa preduzeća i organizacija koje iniciraju uspostavljanje klastera
  2. Definisanje kriterijuma za pristup eventualnih ostalih članova i predlaganje osnivačkih akata, pravilnika i statuta, pri čemu se pripremaju svi potrebni akti za pristup osnivanju, u skladu sa zakonski odabranim modelom organizacije klastera
  3. Osnivačka skupština, pri čemu se zvanično sastaju osnivači i potencijalni članovi klastera, na kojoj se zvanično donosi odluka o osnivanju, usvaja statut klastera, pravilnici i ostali dokumenti koji definišu međusobna prava i obaveze budućih članova
  4. Proces registracije, koji podrazumijeva formalizovanje postojanja klastera u skladu sa Zakonom po kojem se formira. Ovaj proces zvanično se završava registracijom klastera u sudu, čime on postaje pravno lice i zvanično počinje sa radom
  5. Imenovanje odgovornih lica, podrazumijeva imenovanje organa klastera u skladu sa statutom i odlukama o osnivanju, te definisanje ovlaštenja pojedinih nivoa, pojedinačnih ovlaštenja i zadataka
  6. Donošenje poslovnog plana podrazumijeva i formalno početak rada klastera sa jasno definisanim planovima aktivnosti, očekujućim rezultatima i instrumentima mjerljivosti ostvarenja postavljenih ciljeva


  Poslovanje klastera kao profitnog društva se, u procesu osnivanja, ne razlikuje od neprofitnog, osim što u procesu poslovanja podrazumijeva sva poreska i neporeska davanja koja pripadaju nekom profitnom društvu, kao i obavezu registrovanja kao PDV obveznika od trenutka kada godišnji budžet, ili promet pređe iznos od 50.000 KM.

Udruženje drvoprerađivača

 Mrkonjić Grad

Klaster je specijalizovan za primarnu i finalnu obradu drveta: prerada i proizvodi od drveta i plute, celuloza, papir i proizvodi od papira. Preduzeća uglavnom isporučuju na strano tržište: Srbija, Hrvatska, Makedonija i Italija.

RTD Health Cluster

 Prijedor

Klaster je osnovan u okviru projekta AMI 4EUROPE koji je realizovan u periodu od tri godine i okupio je više od 20 institucija iz Španije, Italije, Nemačke, Mađarske, Rumunije i Bosne i Hercegovine, sa više…

Strukovno udruženje „Autosistem“

 Gradiška

Udruženje posluje s ciljem da se stvore uslovi za uspješniji rad fizičkih i pravnih lica koja se bave djelatnošću automehanike, autoelektrike, autolimarstva, autolakiranja, vulkanizacije, autopraone i ugradnje auto plina. Neki od ciljeva udruženja su:  pomoć…

„Drvo klaster Banja Luka“

 Banja Luka

Drvo klaster je udruženje proizvođača namještaja koje ima za cilj da povezivanjem, edukacijom, razmjenom informacija unaprijedi poslovanje preduzeća koja se bave proizvodnjom namještaja. Djelatnost Udruženja: organizovanje u grozdove preduzeća za proizvodnju namještaja i koordinacija u…

Klaster „Drina-Drvo“

 Milići

Klaster drvoprerađivača i šumarstva „Drina-Drvo“ čini 8 preduzeća i 2 šumska gazdinstva sa područja opština Srebrenica, Milići i Bratunac. Ciljevi ovog udruženja su: kreiranje i sprovođenje strategije zajedničkog nastupa članova na tržištu; ažurno informisanje članova…

Klaster informacionih tehnologija Banja Luka

 Banja Luka

IT klaster Banja Luka je udruženje od 17 IT kompanija iz Banje Luke koje formalnim spajanjem žele da povećaju kapacitet, konkurentnost i kvalitet rada članica na globalnom IT tržištu.

Klaster „DRVO“ Prijedor

 Prijedor

Okuplja grupu poslovnih subjekata sa područja regije koju, osim Prijedora čine Kostajnica, Kozarska Dubica, Krupa na Uni, Novi Grad i Oštra Luka. Klaster „DRVO“ je postigao značajne rezultate na polju jačanja konkurentnosti svojih članova.