Inkubatori

Preduzetnički inkubatori su oblik preduzetničke infrastrukture čija je osnovna djelatnost pružanje usluga stavljanjem na raspolaganje, uz naknadu ili bez naknade, poslovnog prostora, savjetodavnih, administrativnih, tehničkih i drugih usluga novoosnovanim privrednim subjektima, najduže pet godina od njihovog osnivanja.

Prednosti koje preduzetniku početniku pruža poslovanje unutar inkubatora:

  • Značajno smanjena inicijalna ulaganja u pogledu obezbjeđenja prostora, opreme, kancelarijskog prostora, usluga telekomunikacija, knjigovodstva
  • Olakšana i ubrzana procedura osvajanja pozicije na tržištu uz pomoć inkubatora i servisa koji se nude početnicima
  • Obuke i treninzi za savladavanje neophodnih vještina i znanja koji smanjuju rizik od neuspjeha
  • Omogućeno fokusiranje na ključne izazove u poslovanju i smanjenje utoršenog vremena na logističke i tehničke potrebe
  • Olakšan pristup sredstvima podsticaja, posjeta sajmovima i promotivnim aktivnostima, te pronalaženja partnera na tržištu
  • Pomoć u pristupu kreditnim, ili drugim sredstvima potrebnim u poslovanju

Poslovni inkubator namijenjen je preduzetnicima koji imaju poslovnu ideju, ali ne i dovoljno resursa (finansije, znanje i vještine) da ih pretvore u poslovnu aktivnost. Ulazak u inkubator  omogućiće novoformiranom preduzeću lakši ulazak u poslovni svijet i smanjenje troškova u prvim godinama poslovanja koje su najkritičnije za opstanak i razvoj.

Trenutno u Republici Srpskoj funkcionišu četiri poslovna inkubatora: Prijedor, Gradiška, Trebinje i Banja Luka.

Studentski preduzetnički inkubator Ekonomskog fakulteta Pale

 Pale

Studentski preduzetnički inkubator Ekonomskog fakulteta Pale posluje od marta 2019. godine u sklopu Ekonomskog fakuteta. Otvoren je za podršku svim zainteresovnim licima koja razvijaju poslovne ideje. Za polaznike inkubatora obezbjeđuje početnu obuku, te besplatno na…

Razvojno-preduzetnički centar (RPC) Tarevci Modriča

 Modriča

Razvojno-preduzetnički centar (RPC) u Tarevcima, opština Modriča, u svom sastavu ima poslovni inkubator koji raspolaže sa 1.760 m2 poslovnog prostora u 3 objekta. Klijentima nudi uslugu najma poslovnog prostora (sa pratećom infrastrukturom: parking, skladišni prostor,…

Poslovno-preduzetnički  centar  „Jabučik“ Modriča

 Modriča

Poslovno-preduzetnički  centar  „Jabučik“ Modriča namijenjen je preduzetnicima sa inovativnim idejama koje, uz podršku koju ovaj centar nudi, mogu da pretvore u poslovni poduhvat. Smješten je na izlazu iz grada u objektima koji imaju tri zgrade,…

Biznis inkubacioni centar BIC Prijedor

 Prijedor

Biznis inkubacioni centar je instrument podrške preduzetništvu koji utiče na unapređenje poslovnog ambijenta kroz osnivanje novih poslovnih subjekata i povećanje konkurentnosti postojećih, razvoj novih djelatnosti, pobolјšanje lanaca vrijednosti, privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija, razvoj…

Prijedor Circle HUB

 Prijedor

Ciljevi HUB-a:  Zagovaranje promjena i aktivno učestvovanje u ostvarivanju ciljeva i prioriteta Integralne strategije razvoja grada Prijedora za period od 2014-2024. Godine Stvaranje ekosistema i priprema razvojnih projekata u skladu sa analizom potreba Stvaranje novih…

Preduzetnički inkubator Prijedor

 Prijedor

Grad Prijedor je tradicionalno industrijska sredina koja je svoj ekonomski razvoj bazirala na eksploataciji prirodnih resursa. Značajan mineralno-sirovinski kompleks, rezerve drvne mase, kao i plodno zemljište, omogućili su razvoj rudarstva, poljoprivrede, drvne i metalne industrije.…

Inovacioni centar Banja Luka

 Banja Luka

Inovacioni centar Banja Luka (ICBL) namijenjen je preduzetnicima sa inovativnim idejama koje, uz podršku koju ovaj centar nudi, mogu da pretvore u poslovni poduhvat.