OBUKE

Jedan od zadataka Razvojna agencija Republike Srpske, definisan nadležnim zakonom, je i pružanje različitih stručnih usluga čiji je cilj podsticanje osnivanja, poslovanja i razvoja malih i srednjih preduzeća.

U tom smislu, u skladu s interesovanjem i potrebama potencijalnih korisnika, Agencija kontinuirano provodi dvije vrste obuka: Obuku za izradu poslovnog plana namijenjenu onima koji žele pokrenuti vlastiti posao i Obuku za pripremu i provođenje projekata namijenjenu zaposlenima u opštinama i gradovima Republike Srpske, kao i lokalnim razvojnim agencijama, institucijama i drugim organizacijama.