Mentoring usluge

ŠTA JE MENTORING?

 • Mentoring je besplatna usluga koju mogu koristiti mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici u Republici Srpskoj.
 • Podrazumijeva sveobuhvatnu podršku korisnicima kroz direktni kontakt.
 • Pomaže preduzećima da sagledaju svoje poslovanje, definišu potencijal za rast i kreiraju strategiju za dalјi razvoj.

KOJE USLUGE PRUŽA MENTORING?

 • „Dijagnoza“ trenutne situacije u preduzeću;
 • Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti, planova i projekata kako bi se dostigli cilјevi preduzeća;
 • Savjetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim
 • uslugama i drugo, kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke;
 • Pomoć za pripremanje aplikacija za programe podrške za MSP;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i drugih potrebnih informacija;

KO SU MENTORI?

 • Mentori su praktično i teorijski obučeni i certifikovani za pružanje mentorskih usluga, uz podršku alata i znanja eksperata iz Japana.
 • Znanje mentora se konstantno unapređuje kroz stručne treninge koje vode japanski JICA konsultanti.

KAKO SE PRIJAVITI ZA MENTORING?

Razvojna agencija Republike Srpske raspisuje javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa.

Zainteresovani kandidati podnose prijave u dvije kategorije:

 1. Novoosnovana mala i srednja preduzeća – ne starija od 3 godine od dana objavlјivanja Javnog poziva
 2. Mala i srednja preduzeća – starija od 3 godine

Razvojna agencija Republike Srpske uspostavila je i razvija sistem mentoringa u Republici Srpskoj uz podršku Japanske agencije za za međunarodnu saradnju – JICA u okviru projekta “Jačanje i proširenje mentoring usluga u MSP u zemlјama Zapadnog Balkana”.
Do sada je u Republici Srpskoj certifikovano 58 mentora, a mentorsku uslugu dobilo je 66 privrednih subjekata.