Pronađite poslovnog partnera

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske vam pomaže u pronalaženju odgovarajućeg poslovnog partnera shodno prirodi poslovanja, a u cilju rasta i izlaska na međunarodno tržište.

Zahvaljujući praksi i ekspertizi, preko EEN-a možete pronaći  odgovarajućeg poslovnog partnera za:

  • proizvodnju ili distribuciju vaših proizvoda;
  • izlazak na novo tržište;
  • transfer tehnologije;
  • zajedničko učešće u istraživačkim i razvojnim projektima.

Eksperti u okviru EEN-a pomoći će vam da pronađete potencijalne poslovne partnere tako što će:

  • stupiti u kontakt sa odgovarajućim ekspertima širom Mreže, u preko 60 zemalja;
  • koristiti bazu podataka Mreže koja pruža brojne prilike za poslovnu saradnju;
  • obezbijediti učešće u međunarodnim poslovnim susretima i privrednim misijama.

BAZA POSLOVNE SARADNJE

Baza poslovne saradnje je onlajn sistem putem kojeg se domaćim preduzećima otvara mogućnost izlaska na međunarodno tržište. Baza je dvostrani sistem koji sadrži informacije o preduzećima iz Republike Srpske koja traže partnere u inostranstvu i profile stranih preduzeća koja traže poslovnu saradnju sa preduzećima iz Republike Srpske. Preduzeća putem baze mogu tražiti poslovnu saradnju, ali i ponuditi svoje usluge i proizvode, pa su profili podijeljeni na profile PONUDE i POTRAŽNJE. Usluga je besplatna, a pronalazak poslovnog partnera olakšan i ubrzan.

Zavisno od toga da li tražite li ili nudite poslovnu saradnju, ispunite obrazac koji možete preuzeti ispod i poslati na sljedeći imejl: een@rars-msp.org

Priloženi dokumenti:

EUNORS – obrazac za ponudu i potražnju poslovne saradnje

BAZA TEHNOLOŠKE SARADNJE

Objava profila sopstvene tehnologije u bazi ponude i potražnje tehnologije stvara pretpostavke za pronalazak pravog partnera i realizaciju saradnje. Kratak sadržaj tehnoloških profila svakodnevno pregledaju zaposleni u EEN i u skladu sa tim traže partnere u svojim zemljama. Profili se takođe objavljuju u mjesečnom biltenu poslovne saradnje i na društvenim mrežama. Usluga je besplatna, a zavisno od toga da li nudite ili tražite tehnološku saradnju, ispunite obrazac i pošaljite te ga na sljedeći kontakt: imejl: een@rars-msp.org

Priloženi dokumenti:

EUNORS- obrazac za ponudu i potražnju tehnološke saradnje