Program za razvoj preduzeća

Preduzeća iz BiH mogu konkurisati za sredstva iz Programa za razvoj preduzeća i inovacija Zapadnog Balkana (Western Balkan Enterprise Development and Innovation Facility – WB EDIF) koji je uspostavljen u okviru Evropskog investicionog fonda.

Četiri su mehanizma finansijske podrške preduzećima:

  • Fond za inovativna preduzeća (Enterprise Innovation Fund – ENIF) – Fond rizičnog kapitala za finansiranje inovatnih preduzeća u početnoj fazi razvoja;
  • Fond za razvoj preduzeća (Enterprise Expansion Fund – ENEF) – Fond privatnog kapitala koji ima za cilj da podrži preduzeća koja imaju visok potencijal za rast;
  • Kreditna linija za garantovanje kreditiranja (Guarantee Facility – GF) koja ima za cilj da pobolja mogućnosti preduzeća za pristup finansiranju od strane banaka, kao i potencijalno smanjenje troškova zaduživanja;
  • Tehnička podrška (TA Facility) koja ima za cilj da unaprijedi regulatorni okvir za podršku inovativnim preduzećima sa visokim potencijalom rasta i da stimuliše tržište rizičnog kapitala.

Preduzeća iz BiH koja su zainteresovana da apliciraju za sredstva ovog Programa mogu da kontaktiraju direktno kancelariju WB EDIF-a putem elektronske pošte: serrif@ebrd.com (Fabio Serri).

Detaljnije informacija o Programu na http://www.wbedif.eu, ili putem putem elektronske pošte bojan.cudic@rars-msp.org (dr Bojan Ćudić)

O fondovima rizičnog kapitala

Domaća preduzeća su pristup finansijama označila kao drugi problem po značaju sa kojim se suočavaju, odmah iza problema pronalaženja kupaca (novih tržišta). Preduzećima je posebno teško da obezbijede sredstva za realizaciju projekata iz oblasti istraživanja, razvoja i inovacija, a upravo su oni ključni za unapređenje konkurentnosti, obezbjeđenje ekonomskog rasta i povećanje zaposlenosti.

Kao dobro rješenje za finansiranje razvojnih projekata brzorastećih preduzeća (popularno: gazele) u zemljama zrelih tržišnih ekonomija pokazali su se fondovi rizičnog kapitala.

Fondovi rizičnog kapitala su vrsta fondova koji su međunarodno poznati pod pojmovima „Private Equity Fund“ i „Venture Capital Fund“, a koji su Zakonom o investicionim fondovima Republike Srpske, slično kao i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, definisani kao otvoreni investicioni fondovi rizičnog kapitala sa privatnom ponudom. Najpoznatiji primjeri preduzeća koja su svoje preduzetničke projekte započela uz pomoć fondova rizičnog kapitala su: Google, Microsoft, Facebook, Apple, Cisco, FedEx, Skype i dr.

Da priča o fondovima rizičnog kapitala nije rezervisana samo za razvijene tržišne ekonomije pokazuju primjeri preduzeća iz Zapadnog Balkana, koja su svoj razvoj finansirala preko ovog modela. Neka od njih su: Fratelo a.d. (BiH), Fabrika cementa Lukavac a.d. (BiH), Tele2 d.o.o. (Hrvatska), Magma d.o.o. (Hrvatska), Imlek a.d. (Srbija), Bambi a.d. (Srbija), i dr.