Akcelerator

Akcelerator program namijenjen je početnicima u poslovanju čije su poslovne ideje zasnovane na inovaciji, znanju i novim tehnologijama, sa potencijalom rasta koji žele da što prije pronađu tržište za svoje proizvode i usluge.

Program traje 2,5 mjeseca i obuhvata:

  • Besplatnu obuku tokom koje učesnici dobijaju znanja i vještine potrebne za poslovni uspjeh;
  • Besplatnu savjetodavnu podršku mentora sa preduzetničkim iskustvom i znanjem iz određenih oblasti;
  • Novčane i nenovčane nagrade za najuspješnije poslovne ideje;
  • Administrativnu i tehničku podršku u pronalasku dodatnih izvora finansiranja;
  • Povezivanje sa potencijalnim partnerima u zemlјi i inostranstvu.

Program se realizuje u saradnji sa lokalnim zajednicama, lokalnim razvojnim agencijama, obrazovnim institucijama i Zavodom za zapošlјavanje Republike Srpske.

U akcelerator programu mogu učestvovati:

Državljani Republike Srpske/BiH sa inovativnim idejama koji žele pokrenuti vlastiti posao ili već imaju registrovanu djelatnost ne duže od 18 mjeseci.

U programu je moguće učestvovati samostalno ili kao dio tima.