Ponuđena prva parcela u poslovnoj zoni Jelšingrad

Nova poslovna zona „Jelšingrad“ uskoro bi trebalo da primi prve investitore, nakon što je danas raspisan oglas o prodaji građevinske parcele od dva hektara, namijenjene za izgradnju poslovnih objekata u toj zoni.
Parcela je ponuđena na licitaciju, po ukupnoj početnoj prodajnoj cijeni od 2.24 miliona KM.
Kako ističu u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje, već vlada veliko interesovanje privrednih subjekata za otvaranje nove poslovne zone.

  • Pravo učestvovanja u postupku licitacije imaju privredni subjekti, koji su registrovani za obavljanje proizvodne djelatnosti – naveli su iz odjeljenja.

Prema planiranoj dinamici, prvi inestitor bi mogao ući u novu poslovnu zonu do kraja ove godine.
Svi zainteresovani ponuđači – sa pravom učešća, dužni su dostaviti urednu prijavu za licitaciju, neposredno do 12. novembra, do 13 časova, na protokol Gradske uprave Banja Luka, kancelarija broj 14, sa naznakom Prijava za licitaciju – za nepokretnosti u naselju Lazarevo, na lokaciji kod Jelšingrada“ – za Komisiju.
Licitacija će biti održana dan kasnije, 13. novembra, u zgradi Gradske uprave, u sali br. 238/II, sa početkom u 12 časova.
Buduća poslovna zona „Jelšingrad“ prostire na dvije lokacije površine od 2,4 i 2,8 hektara, a adut će joj biti atraktivna lokacija, s obzirom na blizinu autoputa, pruge i međunarodnog aerodroma. U toku godine je planirano raspisivanje javne nabavke za izvođača radova na nedostajućoj infrastrukturi u ovoj zoni, za što su obezbijeđena novčana sredstva u budžetu za 2019. godinu.
U isto vrijeme, u okviru nastavka ulaganja u poslovnu zonu „Ramići-Banja Luka“, u planu je izgradnja nedostajuće infrastrukture u cilju uređenja kompletne zone, a sve to kako bi investitori dobili što bolje uslove za rad.

Kompletan oglas pogledajte ovdje.