Pomoć u međunarodnom povezivanju preduzeća

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa partnerima u projektu „Adriatic Danubian Clustering“ radi na aktivnostima podrške povezivanju preduzeća u transnacionalne klastere u Jadransko-dunavskoj regiji. Posebna pažnja usmjerena je na preduzeća koja se bave savremenom gradnjom i uređenjem stambenog prostora i proizvodnjom i preradom hrane.

Republička agencija poziva preduzeća iz ovih sektora, koja su zainteresovana za povezivanje sa preduzećima iz Italije, Slovenije, Mađarske, Bugarske, Rumunije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore da nas kontaktiraju jer im nudimo podršku i pomoć pri međunarodnom poslovnom povezivanju.

Kontakt osoba: Marica Berić, tel. 051/247-632 ili na e-mail:marica.beric@rars-msp.org

Više informacija o projektu možete pronaći i na www.adcproject.eu