“Pokreni vlastiti biznis” – obuke za žene preduzetnice u BiH

Program EBRD-BAS “Žene u biznisu” organizuje dvodnevnu obuku za žene preduzetnice u BiH pod nazivom “Pokreni vlastiti biznis” Obuke će se održati u Sarajevu 6. i 7. decembra, Banjoj Luci 13. i 14. decembra i Zenici 20. i 21. decembra.

Obuka je besplatna i namijenjena je preduzetnicama koje planiraju da pokrenu vlastiti biznis, koje su u procesu registracije, ili su već registrovale biznis i u prvoj su godini poslovanja.

Kurs obuke je dizajniran tako da na jednostavan i praktičan način upozna i uvede žene preduzetnice u osnovne poslovne vještine koje su neophodne za uspješno pokretanje i vođenje vlastitog biznisa, što uključuje osnovne finansijske vještine i procjenu finansija, izradu biznis plana i principe marketinga, informacije o lokalnom zakonodavstvu u vezi sa kompanijama koje tek počinju sa poslovanjem i ljudske resurse.

Zainteresovane preduzetnice koje ispunjavaju navedene uslove mogu poslati svoje kontakt podatke i kratke opise njihovih firmi ili poslovnih ideja putem faksa +387 33 295 069 ili mjelom na  basbih@ebrd.com  sa naznakom: Prijava za učešće u obuci “Pokreni vlastiti biznis”. Rok za prijave je 27. novembar 2013. godine.