Podsticaji za veće plate i direktna ulaganja

Cilj Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske, koji je juče stupio na snagu, jeste unapređenje poslovnog okruženja kojim bi bile stvorene pretpostavke za povećanje plata u realnom sektoru, te privlačenje domaćih i stranih ulaganja.
Zakonskim rješenjem su predviđena podsticajna sredstva privrednim subjektima po dva osnova, i to povećanje plate radnicima i podsticanje direktnih ulaganja, saopšteno je iz Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske. 
Podsticaji za povećanje plate podrazumijevaju veću platu za radnike po osnovu obavljenog rada i otklanjanje sive zone kod isplate plata u privredi, u smislu prevođenja cjelokupnog iznosa koji radnik dobije od privrednog subjekta u legalne tokove. 
Podsticaji za povećanje plate radnika realizuju se u dva koraka. 
U prvom koraku privredni subjekti povećavaju platu iz sopstvenih sredstava, a u drugom se iz budžetskih sredstava isplaćuju podsticaji privrednim subjektima koji su povećali platu radnicima prema uslovima ovog zakona. 
Prava na podsticaje za povećanje plata radnika imaju sva privredna društva i preduzetnici koji posluju u Republici Srpskoj iz oblasti proizvodnje, trgovine i usluga, kao i poslovne jedinice privrednih društava čija su sjedišta izvan Republike Srpske. 
Kriterijumi za utvrđivanje visine podsticaja na povećanje plate radnika su visina plate radnika u martu ove godine i procenat od plaćenih doprinosa na povećanje plate radnika. 
“Ako je u martu radnik imao platu veću od 550 KM privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 70 odsto od plaćenih doprinosa na povećanje plate u odnosu na mart. U slučaju da je u martu radnik imao platu od 450 KM do 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 30 odsto od plaćenih doprinosa na povećanje plate u odnosu na mart”, navodi se u saopštenju. 
Privredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plata u dva obračunska perioda, od kojih jedan traje od 1. januara do 30. juna, a drugi od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini, počevši od juče. 
Privredni subjekti imaju rok od 60 dana nakon isteka obračunskog perioda za koji traže podsticajna sredstva da podnesu zahtjev za podsticaj. 
Ministarstvo privrede i preduzetništva donijeće pravilnik kojim će detaljnije biti uređivan postupak ostvarivanja prava na podsticaj za povećanje plata radnika. 
Drugi dio zakona odnosi se na stvaranje pretpostavki za uvođenje podsticaja za direktna ulaganja. 
Cilj uvođenja podsticaja za direktna ulaganja jeste obezbijediti uslove za postizanje veće konkurentnosti privrede, radi obezbjeđenja održivog privrednog rasta i zapošljavanja u Republici Srpskoj. 
Predviđeni su podsticaji za pružanje podrške realizaciji investicionih projekata privrednih subjekata velike vrijednosti, koji za rezultat imaju ulaganja u materijalna ili nematerijlna sredstva u iznosu od najmanje 1.000.000 KM, uz obavezu na novozapošljavanje najmanje 50 radnika. 
Osim ove vrste podsticaja ostvaruje se mogućnost podsticanja i manjih investicionih projekata, čija je vrijednost u rasponu od 50.000 KM do 1.000.000 KM. 
Zakonom se uvodi i jedinstveni registar svih podsticajnih sredstava, koja se dodjeljuju na republičkom i lokalnom nivou, čija je priprema u toku. 
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na 13. juna Zakon o podsticajima u privredi, po hitnom postupku, čije donošenje je predviđeno u Programu ekonomskih reformi Srpske za period 2019-2021. godine.

Izvor: SRNA