Podsticaji za direktna ulaganja od 7 mil KM

Vlada Republike Srpske je na 141. sjednici Vlade RS održanoj danas dala saglasnost na prijedlog rang liste za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja u ukupnom iznosu od 7 mil KM.

Projekat dodjele podsticaja za direktna ulaganja realizuje se u saradnji sa Svjetskom bankom i dijelom je sufinasiran od Svjetske banke.

Podsticaji su namijenjeni za podršku realizaciji investicionih projekata koje realizuju privredni subjekti iz oblasti prerađivačke industrije. Predmet dodjele podsticaja bio je projekat privrednog subjekta koji se odnosi na nabavku savremenih tehnologija i opreme koja nije starija od 12 godina ili razvoj i inovacija.

Na javni poziv za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja u 2021. godini, prijavilo se 267 privrednih subjekata, od čega je 207 privrednih subjekata ispunilo uslove Javnog poziva, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Od ukupnog broja prijavlјenih privrednih subjekata, odbijeni su zahtjevi 60 privrednih subjekata koji ni nakon zatražene dopune nisu dostavili dokaze o ispunjenosti uslova traženih javnim pozivom, a najčešći razlozi odbijanja odnose se na nedovolјan broj radnika, šifru djelatnosti, neizmirene poreske obaveze, nepotpunu dokumentaciju, nepoštovanje tražene metodologije ili rokova Javnog poziva.

Podsticajima za direktna ulaganja podržani su projekti privrednih subjekata koji zapošlјavaju ukupno 19.862 radnika, što je za oko 330 radnika više u odnosu na broj radnika koje su zapošlјavali 31.12.2020. godine, a koji su u nabavku i uvođenje savremene opreme i tehnologije investirali u vrijednosti od oko 64 mil KM.

Posmatrano po sektorima industrije najviše investicija se realizuje u sektoru metalne i elektro industrije, zatim slijedi sektor drvne, te industrija proizvodnje papira. Značajne investicije se odnose na nabavku novih proizvodnih linija, digitalizaciju proizvodnih procesa, CNC mašina, robota, lasera i slično.

Osim navedenog, važno je naglasiti da su u tekstilnoj i obućarskoj industriji, koja je prepoznatlјiva kao industrija sa niskom akumulacijom kapitala, realizuju značajne investicije u digitalizaciju procesa proizvodnje (uvođenje lektra sisitema), te u razvoj vlastitog proizvoda.

Rang lista sa iznosima sredstava po pojedinačnom privrednom subjektu nalazi se na sajtu Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske.

U narednom periodu uslijediće donošenje Rješenja o dodjeli podsticaja i potpisivanje ugovora sa korisnicima podsticaja, a privredni subjekti će biti obaviješteni o terminima i mjestu potpisivanja ugovora.

Izvor: ba.ekapija.com