Podrška zapošljavanju invalida

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske uskoro će raspisati javni poziv za dodjelu ovogodišnjih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje invalida, potvrdio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović.

Savanović je poslije današnje sjednice Upravnog odbora Fonda u Prijedoru, rekao da neće biti smetnji u realizaciji ovog projekta.

– Mi imamo oko 183.000 KM raspoloživih sredstava, ali ćemo u razgovoru sa predstavnicima Zavoda za zapošljavanje Srpske, koji prebacuje sredstva Fondu dogovoriti bolju dinamiku, kako bi iznos bio na nivou planiranog – rekao je Savanović.

Ministar je naveo da je planirani iznos na godišnjem nivou oko 500.000 KM, te da će za ovaj poziv raspoloživo biti 200.000 KM.

U  2016.godini zaposleno je 181 invalid zašta su utrošena sredstva  u iznosu od  456.184,59 KM, a izvršen je povrat doprinosa  u iznosu od  3.587.443,37 KM.

Od osnivanja Fonda do 30.04. 2017.godine , putem novčanih stimulacija zaposleno je 2.067 invalida za što je utrošeno 5.762.588 KM  i izvršen povrat  doprinosa  poslodavcima  u iznosu  od  23.058.134 KM.