Podrška unapređenju poslovnih modela

Predstavnici dvadesetak firmi sa područja banjolučke regije, kao i predstavnici lokalnih razvojnih agencija učestvovali su danas u radionici koja je bila fokusirana na pitanja spremnosti kompanija da se uključe u inkluzivno i održivo poslovanje. Tokom radionice promovisani su alati koji prate kompanije u njihovom sveobuhvatnom poslovnom putu i pomažu u napretku, a krajnji cilj obuke je da pomogne firmama da unaprijede svoje poslovne modele, podršku u okviru svoje firme i povećaju dobit.
Radionicu o temi  “Razvoj kapaciteta za integraciju ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs) u poslovne strategije” organizovala je Razvojna  agencija  Republike  Srpske u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u BiH (United Nations Development Programme – UNDP) a u okviru projekta “Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora” koji financira Vlada Švedske.
Učesnicima je predstavljen javni poziv za dodjelu Nagrade za biznis lidere održivog razvoja u BiH 2020 koja promoviše aktivnosti privatnog sektora u oblasti održivog razvoja u BiH.