Podrška obuci kadrova za automobilsku industriju

Program Prilika plus, koji podržava Vlada Švajcarske, a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, pomogao je pokretanje centra za obuku kadrova u oblasti automobilske industrije – Takt akademije. 

Cilj akademije, koju vodi fondacija Hastor iz Sarajeva, jeste obuka kadrova čije će znanje i vještine biti prilagođene radu sa najnovijim tehnologijama u nekim od vodećih kompanija u BiH i regionu.

Obuka će se sastojati iz teoretskog i praktičnog dijela koji će se izvoditi na lokaciji potencijalnog poslodavca. Po završetku programa, polaznici će dobiti priliku za zaposlenje u kompanijama uključenima u rad akademije: Prevent grupacija, Bekto Precise, Cimos i Mann Hummel.

Dosadašnje iskustvo pokazuje da postoji značajna neusklađenost između vještina stečenih tokom  srednjoškolskog obrazovanja i potreba kompanija u automobilskoj industriji u BiH, te da dugoročno nerješavanje ove situacije predstavlja značajnu prijetnju po industriju. Na osnovu istraživanja koje je provela fondacija Hastor u saradnji sa partnerima, te jasnih smjernica kompanija,definisane su kadrovske potrebe, a u skladu sa potrebama napravljen je program kojim će polaznici dobitiznanje, vještine i praksu neophodnu za zaposlenje u BiH automobilskoj industriji.

U narednom periodu Takt akademija radiće na osposobljavanju kadrova i za potrebe drugih industrija jer je dugoročni cilj ovog projekta osnaživanje i izgradnja ljudskih resursa za razvoj industrijske proizvodnje u BiH.  

Više informacija na: takt.akademija@fondacijahastor.ba i www.takt.ba