Podrška lokalnim zajednicama i agencijama za povećanje apsorpcionih kapaciteta za EU sredstva

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala je u srijedu, 3.jula, u Tesliću koordinacioni sastanak sa predstavnicima lokalnih uprava i lokalnih razvojnih agencija u Republici Srpskoj.

Neposredan povod za sastanak bio je javni poziv koji je krajem prošlog mjeseca objavila Delegacija EU u BiH, a odnosi se na finansiranje projekata koji podržavaju lokalni ekonomski razvoj.

Predstavnici opština u Republici Srpskoj i lokalnih razvojnih agencija upoznati su sa tehničkim karakteristikama poziva, razmijenjena su dosadašnja iskustva u pripremi i provođenju projekata koje finansira EU i drugi donatori i date smjernice koje treba da obezbijede što kvalitetniju pripremu budućih projektnih prijedloga i aplikacija.

U skladu sa obavezama koje proizilaze iz novog Zakona o malim i srednjim preduzećima, Republička agencija za razvoj MSP uspostavila je mehanizam koordinacije i radi na pružanju adekvatne podrške lokalnim zajednicama i agencijama kako bi povećale apsorpcione kapacitete za EU sredstva.

Sastanku su prisustvovali predstavnici velikog broja lokalnih zajednica, lokalnih razvojnih agencija, Ministarstva finansija, Ministarstva za lokalnu upravu i samoupravu, Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, GIZ-a, OSCE, ICBL i Fonda za zaštitu životne sredine RS i energetsku efikasnost RS.