Počinje ciklus seminara o razvoju poslovnih zona

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji s njemačkom organizacijom za tehničku saradnju GTZ, organizuje ciklus seminara o razvoju poslovnih zona prema usvojenom Akcionom planu za podršku uspostavljanju i razvoju poslovnih zona u RS 2009-2013.
Prvi modul, seminar o temi „Investiciona promocija opština i gradova u kontekstu razvoja poslovnih zona“, biće održan u četvrtak, 04.02.2010. godine, u sali za sastanke Vijeća naroda, ul. Vuka Karadžića 4, u Banjoj Luci (stara zgrada Vlade), sa početkom u 9 časova.
Seminar o istoj temi, sa istim sadržajem i vremenom trajanja održaće se u Istočnom Sarajevu, u petak, 05.02.2010. godine, u sali poslovnog centra Aleksandrija u Istočnoj Ilidži, sa početkom u 9 časova.
Seminar će održati ekspert za investicionu promociju GTZ, g-đa Andrea Vugrinović, bivša direktorica Županijske razvojne agencije AZRA, Varaždin.
Učesnici seminara steći će važna znanja i razmjeniti iskustva sa ekspertima o temama: „Strateški ekonomski razvoj opštine i veza sa investicionom promocijom“, „Šta investitor očekuje i način njegovog razmišljanja kod donošenja odluka o ulaganju“, „Razvoj investicionog proizvoda/ponuda, šta čini investicionu ponudu“ i „Plan i metode promocije poslovnih/industrijskih zona“.