Počeo sa radom jednošalterski sistem registracije poslovanja u RS

U Republici Srpskoj juče je i zvanično počeo sa radom jednošalterski sistem registracije poslovanja. Ubuduće će se sve aktivnosti u vezi sa registracijom poslovanja odvijati na šalterima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) i to na 11 lokacija u RS.

Postupak registracije poslovnih subjekata, nakon notarske obrade i/ili ovjere osnivačke dokumentacije, započinje podnošenjem prijave subjekta registracije u poslovniacama APIF-a, gdje i završava preuzimanjem obrađene dokumentacije. To znači da poslovni subjekat više nije dužan da se obraća nadležnom privrednom sudu, Republičkom zavodu za statistiku i Poreskoj upravi RS pojedinačno.

Više informacija o novom načinu registracije poslovanja u RS možete dobiti na adresi APIF-a: www.apif.net