Počeo novi cuklus obuka za pripremu i provođenje razvojnih projekata

U Oštroj Luci danas je počeo novi ciklus obuka za pripremu i provođenje razvojnih projekata koji organizuje Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Opštinom Oštra Luka.

Seminar će trajati 4 dana, a cilj je obuka zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama koji se bave ekonomskim razvojem u oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata, kao i osnovama procedura javnih nabavki po smjernicama koje zahtijevaju međunarodne instuticije.

Seminar pruža mogućnost da se, kroz rad u grupama, pripreme projektni prijedlozi prema pristupu logičke matrice koja predstavlja najrasprostranjeniju metodu koju primjenjuju međunarodne donatorske institucije, ali i sve veći broj domaćih institucija. Nakon obuke, jedinice lokalne samouprave i institucije dobijaju osposobljen kadar, koji u skladu sa potrebama može, samostalno (ili u projektnom timu), da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u Bosni i Hercegovini.

Razvojna agencija Republike Srpske do sada je organizovala 21 obuku koju je uspješno završilo 377 polaznika iz 49 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.