Počeo novi ciklus obuka iz oblasti prodaje i marketinga pod nazivom „Prodajno – marketinška akademija za preduzeća iz Republike Srpske“

Akademija iz oblasti prodaje i marketinga, koju je za preduzeća iz Republike Srpske organizovala Razvojna agencija Republike Srpske u okviru Evropske mreže preduzetništva, počela je u Doboju. Akademija će omogućiti polaznicima da steknu dodatna teorijska i praktična znanja i ovladaju vještinama strateškog planiranja u oblasti prodaje i marketinga, kako bi za svoje preduzeće kreirali prodajno-marketinšku strategiju koja će im omougućiti efikasniju realizaciju poslovnih ciljeva. Obuka će se održavati u periodu od 30. septembra do 20. decembra 2022. godine u nekoliko termina, a sa polaznicima će biti organizovan i mentorski rad, kako bi im se pomoglo prilikom definisanja osnovnih elemenata njihovih akcionih planova. Tokom obuka koje obuhvataju teorijski i praktični dio biće obučeno 18 predstvanika preduzeća.

Ovo je druga godina da Agencija organizuje akademiju iz oblasti prodaje i marketinga. U prvom ciklusu obuku je prošlo ukupno 9 predstavnika preduzeća.