Počeo drugi ciklus obuka u okviru projekta „Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta u BiH“

Drugi ciklus obuka u okviru projekta „Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta u Bosni i Hercegovini“ počeo je danas u Banjoj Luci. Aktivnosti se realizuju u okviru programa Prilika plus koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća uz podršku Vlade Švajcarske.

Obrazovni ciklus sastoji se od četiri višednevna modula koji će se tokom narednih devet mjeseci održati u BiH i završnog koji će se realizovati u junu 2017.  godine u Bilu (Švajcarska). Tema prvog modula poslovni menadžement i marketing.

Obuku u okviru projekta realizuju stručnjaci Centra za razvoj i saradnju pri Univerzitetu za primjenjene nauke iz Berna u saradnji sa Centrom za specijalističku edukaciju „Format“ iz Sarajeva.

Polaznici obuke dolaze iz srednjeg i višeg menadžmenta u industriji namještaja i obrade drveta,  obrazovnih institucija, te konsultantskih preduzeća koja su uključena u edukaciju u ovom sektoru. 

Naredni obrazovni modul o temi „Principi računovodstva i upravljanje kvalitetom“ održaće od 19. do 22. oktobra u Sarajevu.