Počele prijave za Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srpskoj

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća jedan je od organizatora 10. Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Republici Srpskoj. U organizaciji ove tradicionalne manifestacije učestvuju i Ministarstvo nauke i tehnologije RS, Univerziteti u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, Privredna komora Republike Srpske, Radio-televizija Republike Srpske, Fondacija Inovacioni centar Banja Luka i Savez inovatora Republike Srpske.
Misija takmičenja jeste promovisanje preduzetničke klime u Republici  Srpskoj  i pomoć potencijalnim i postojećim visoko-tehnološkim preduzetnicima/istraživačima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije pretoče u tržišno valorizovane inovacije.
Na Takmičenju mogu učestvovati svi stanovnici Republike Srpske koji imaju realizovanu inovaciju ili koja je pred neposrednom realizacijom, uz uslov da su oformili tim od najmanje tri člana. 
Učešće na Takmičenju, osim nagrada, svim takmičarima obezbjeđuje: 
• beslatnu stručnu pomoć u vidu edukacije kroz treninge i konsalting 
• besplatnu medijsku podršku 
• kontinualno praćenje i pomoć u godinama koje slede nakon završenog učešća na Takmičenju. 
Sve informacije (uslovi, prijavljivanje, pravila, kalendar dešavanja i ostalo) te komunikacija sa organizatorima se vrši putem portala www.inovacija.org. 
Prijavljivanje za ovogodišnje takmičenje biće moguće u periodu od  1. aprila do 4. maja 2016. godine do 20 časova (po srednjeevropskom vremenu). 
KATEGORIJA REALIZOVANE INOVACIJE predviđena je za takmičarske timove (fizička lica ili predstavnike pravnih lica) koji ispunjavaju minimum jedan od navedenih kriterijuma: 
• imaju gotov prototip spreman za tržište 
• imaju ideju koju će pretvoriti u prototip do početka oktobra 2016. godine (do tehničke recenzije) 
• ostvarili su minimum jednu prodaju svog proizvoda/ usluge/ procesa/ tehnologije / softvera; 
• imaju izgrađeno postrojenje za proizvodnju