Počele javne rasprave o Nacrtu strategije razvoja MSP i preduzetništva u RS

Nacrt strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva RS za period 2011.-2013. godina, obuhvata gotovo sve obaveze koje Republika Srpska i BiH treba da ispune u pretpristupnoj fazi, jer trend i strategije EU i zemalja u okruženju zahtijevaju da svaka zemlja mora imati uspostavljene mehanizme i poluge podrške razvoju preduzetništva i malih i srednjih preduzeća, rekao je ovo Slobodan Marković, direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća na prvoj javnoj raspravi o Nacrtu strategije koja je održana juče na Palama.

U strategiju je ugrađeno i sve ono što je ostalo nedovršeno u staroj strategiji koja je važila za do 2010. godine, čiji je sadržaj realizovan gotovo 80 odsto, kao i sve ono što se treba uraditi da bi jedno preduzeće imalo kompletan servis.
Pomoćnik ministra idustrije, energetike i rudarstva RS, Milan Cvijić, rekao je da je cilj javnih rasprava da se čuju primjedbe zainteresovanih strana i da se strategija podesi u skladu sa primjedbama, prije konačnog usvajanja u Narodnoj skupštini RS.
Cvijić je ocijenio da su mala i srednja preduzeća ta koja moraju biti u funkciji samozapošljavanja i razvoja opština, koje su uz ministarstva i ostale institucije nadležne da pruže uslove za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Javnu raspravu o Nacrtu strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u RS organizovalo je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj MSP i biće održana i u . Doboju, Bijeljini, Trebinju i Banjoj Luci. (SRNA)