Počela realizacija projekta ACCELERATOR

Predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, učestvovali su od 20.-21. februara 2017. u Svetom Đorđu, u Rumuniji, na prvom sastanku partnera u projektu ACCELERATOR i konferenciji pod nazivom “Unapređivanje poslovne podrške malim i srednjim preduzećima u Dunavskoj regiji”, čime je obilježen početak realizacije projekta.
Projekat ACCELERATOR, odnosno „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“, sufinansiran od strane Evropske unije kroz Interreg Dunavski transnacionalni program, iz sredstava ERDF i IPA fondova, okuplja 15 partnera iz  9 zemalja. Nosilac projekta je Szechenyi fond rizičnog kapitala iz Mađarske, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1.966.163,42 EUR i realizovaće se od 1.1.2017. do 30.6.2019. godine. Republička agencija za razvoj MSP je jedini partner iz BiH.
Svrha projekta je da olakša pristup sredstvima za finansiranje inovacija kroz poboljšavanje institucionalnih uslova i instrumenata podrške za potrebe razvijanja usluga akceleracije i uticanje na strateški okvir za saradnju na regionalnom i programskom nivou. Akceleracija se odnosi na usluge stručno-tehničke podrške u kombinaciji sa vlasničkim ulaganjima za  brzorastuća preduzeća sa globalnom perspektivom baziranom na inovacijama.
Konferencija u Rumuniji je organizovana radi predstavljanja projekta široj javnosti i uključivanja relevantih aktera u diskusiju o problematici kojom se projekat bavi. U skladu sa tim, u okviru konferencije je realizovana panel diskusija o izazovima razvoja vlasničkog ulaganja za finansiranje MSP u Dunavskoj regiji i upriličena posjeta inkubatoru ASIMCOV.
Drugog dana događaja, održan je prvi sastanak projektnih partnera i upravnog odbora projekta i definisane su aktivnosti u projektu za naredni period. Prve aktivnosti projekta će obuhvatiti detaljne analize relevantog institucionalnog okvira za realizaciju programa akceleracije, te ponude i tražnje za ovakvim uslugama, u svakoj od zemalja učesnica u projektu. Svrha ovih analiza je kreiranje podloge za definisanje modela za uspostavljanje programa akceleracije koji će biti testiran u narednoj fazi projekta.