Počela realizacija četvrte faze Projekta obnove regije Srebrenica

Predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) i UNDP održali su u utorak u Banjoj Luci radni sastanak u vezi sa aktivnostima na projektu obnove regije Srebrenica za ekonomski razvoj. Ugovor o realizaciji četvrte faze ovog projekta, u kojem je jedan od partnera RARS, potpisan je krajem novembra i trajaće godinu dana. 
Četvrtu fazu projekta finansira Vlada Holandije u iznosu od 3,5 miliona evra, a ima za cilj unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja kroz povećanu konkurentnost, razvoj privatnog sektora i javno – privatnog partnerstva. Projektom je predviđeno da  aktivnosti koje se odnose na javno – privatno partnerstvo realizuje Republička agencija za razvoj MSP.
Aktivnosti koje će biti realizovane u ovoj fazi odnose se na analizu stanja MSP i preduzetnika na projektnom području iz oblasti industrije, mljekarstva, ovčarstva i voćarstva; pripremu poziva za izbor konsultanta; komunikaciju sa ključnim partnerima u projektu (preduzetnici, MSP, udruženja poljoprivrednih proizvođača, lokalne zajednice, privredne komore, ministarstva, zavodi za zapošljavanje) u cilju organizacije foruma (javno-privatnog dijaloga); uspostavljanje foruma iz navedenih oblasti u kojem će učestvovati ključni partneri; organizaciju treninga i studijskih putovanja radi promovisanja primjera dobre prakse; pripremu inicijativa i prijedloga za strateške dokumente na osnovu zaključaka foruma.

Specifični cilj projekta je da se dodatno istraži mogućnost održivog ekonomskog rasta, otvaranja novih radnih mjesta  u projektnom području (Bratunac, Srebrenica i Milići). Projektom je predviđeno da se cilj realizuje kroz razvoj i jačanje poljoprivrednih lanaca vrijednosti sa potencijalom za rast, ulaganje u specifične industrijske djelatnosti; kontinuiranu i održivu komunikaciju između aktera javnog i privatnog sektora u cilju podsticanja ekonomskih aktivnosti.
Navedene aktivnosti će dovesti do konsolidacije i jačanja postignutih rezultata tokom prethodne tri faze projekta, omogućavanja ekonomskog napretka, boljeg pozicioniranja opšina u projektnom području u odnosu na mogućnosti obezbjeđene od strane strateških i finansijskih okvira  entitetskog i državnog nivoa usmjerenih na mala i srednja preduzeća, poljoprivredu i ruralni razvoj.