Počela prva obuka za zanimanje “CNC programer”

U centru za obuku Tehnološkog parka (TP) “Intera” u Mostaru, koji je podržala Vlada Švajcarske u okviru programa Prilika plus koji povodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS), 21.04.2015. započeo je prvi ciklus obuke za CNC programere. 
Obuka podrazumijeva obrazovanje za rad u “CAM” softveru i pripremu tehničko-tehnoloških lista, traje ukupno 50 školskih sati, a održava se 2 puta sedmično po 3 školska sata. Uključuje pripremu polaznika za rad u modusu tokarenja, glodanja, tokarenje-glodanje i rezanje žicom.
Polaznici će izrađivati elemente na CNC strojevima za koje su prethodno napravili programe, što upotpunjuje obuku sa samostalnim praktičnim radom. Plan i program je napravljen u skladu sa “DACUM” metodologijom tokom prve faze aktivnosti programa “Prilika plus”.
Pored obuke, “Intera” polaznicima nudi i priliku da stupe u kontakt sa preduzećima u regiji koja traže kadrove tehničkog profila pri čemu je već tokom obuke moguć dogovor o zasnivanju radnog odnosa.
Obuka za CNC operatera se u Tehnološkom parku “Intera” uspješno provodi već dvije godine, a do sada je završilo 74 polaznika.