Počela obuka za profesore praktične nastave

Prvi edukativni modul u okviru projekta „Obuka/stručno usavršavanje profesora i nastavnika praktične nastave srednjih škola“ počeo je u ponedjeljak, 22.02.2016. u laboratorijama Mašinskog fakulteta u Banjaluci. Projekat podržava Vlada Švajcarske, a provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) u okviru programa Prilika plus.
Polaznici obuke su profesori praktične nastave iz srednjih stručnih škola, a edukacija podrazumjeva sticanje osnova teoretskih i praktičnih znanja iz savremenih tehnologija: „CAD“ projektovanja, „CNC“ programiranja, mehatronike i robotike, zavarivanja, brze izrade prototipa, motora i motornih vozila, hidraulike i pneumatike. 
Direktor RARS Marinko Đukić, istakao je da je ovaj projekat odlična prilika za profesore praktične nastave u srednjim školama da savladaju nova znanja i prenesu ih na svoje učenike. 
– Na ovaj način će učenici srednjih škola doći što spremniji na svoja buduća radna mjesta, a znamo da imamo hronični nedostatak dobrih z zanatlija – zaključio je Đukić.   
– Dobili smo mi određena predznanja na fakultetu tokom studiranja, ali tehnologija napreduje, dolaze novi sistemi, pogotovo obrade metala i neophodno je da imamo saradnju uiniverzitet – srednja škola – privreda, ako želimo nešto da postignemo – naveo je jedan od učesnika obuke, profesor mašinske grupe predmeta u Mašinskoj školi u Prijedoru, Slobodan Ivković. 
– Na opštinama je da zajedno sa školama obezbijede uslovi, da se nabave uređaji pomoću kojih će profesori praktičnu nastavu realizovati sa đacima – tvrdi Ivković. 
Zamjenik direktora za saradnju u Ambasadi Švajcarske u BiH, David Kramer istakao je prilikom jučerašnjeg obilaska laboratorija Mašinskog fakulteta značaj obrazovanja. 
– Ovaj projekat je izuzetno važan jer se radi o obrazovanju, a ono osigurava budućnost, naročito za mlade ljude. To znači da će imati bolje šanse na tržištu rada, da nađu dobre poslove, da ostvare primanja što će im pomoći da izgrade svoju budunost i budućnost svojih porodica – rekao je Kramer. 
Ukupna vrijednost projekta je 300 000 KM od čega je Vlada Švajcarske obezbijedila 223 000 KM. Ciljna grupa projekta, koji će se realizovati do juna 2016. godine, obuhvata ukupno 154 profesora i nastavnika praktične nastave iz 33 škole iz Republike Srpske.