Počela obuka za menadžere u drvnoj industriji

Prva grupa polaznika obrazovnih ciklusa u okviru projekta “Razvoj liderstva i stručnih vještina u industriji namještaja i prerade drveta u BiH” započela je obuku 02.09.2015. u Centru za specijalističke edukacije Format u Sarajevu.

Realizaciju projekta, u okviru aktivnosti programa Prilika plus, podržava Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) i Centar Format, a provodi Centar za razvoj i saradnju pri Univerzitetu za primjenjene nauke iz Berna uz podršku Vlade Švajcarske.

Polaznici obuke su predstavnici višeg i srednjeg menadžmenta renomiranih kompanija poput „Ećo Company“, „Standard“ Prnjavor, „Standard Furniture“ Srbija, „Interfob Consulting“, Artisan, Rizba, Drvomehanika, MID Komerc i druge, kao i treneri koji žele da unaprijede svoja znanja i ažuriraju nastavne materijale prema evropskim standardima.  

Projekat je osmišljen i pokrenut sa namjerom da polaznicima obrazovnih ciklusa ponudi praktična znanja i vještine koje će primijeniti u svojim kompanijama. Obuka će omogućiti polaznicima da identifikuju problem u poslovnom okruženju i području odgovornosti, planiraju i implementiraju promjene, primjene nove tehnologije, te osiguraju kvalitet procesa proizvodnje.

U naredne tri godine, projekat “Razvoj liderstva i stručnih vještina u industriji namještaja i prerade drveta u BiH” ponudiće tri obrazovna ciklusa. Svaki od njih će se sastojati od četiri kraća nastavna modula u BiH i jednog dužeg koji će se realizovati u Švajcarskoj. Cilj je da pojedini polaznici iz prvog ciklusa obuke budu u prilici da preuzmu ulogu predavača u narednim ciklusima.